Δευτέρα, 26 Μαΐου 2008

Ζήτησε Και Θα Λάβεις

Μια φορά και έναν καιρό ρώτησε ο άνθρωπος τον Θεό:
- Θεέ μου, τι είναι για σένα 1.000 χρόνια. Ο Θεός του απάντησε:
- Ένα λεπτό. Ο άνθρωπος τον ξαναρώτησε:
- Θεέ μου, τι είναι για σένα 1.000.000.000 δολάρια. Ο Θεός του ξαναπάντησε:
- Ένα κέρμα. Τότε ο άνθρωπος είπε στον Θεό:
- Θεέ μου, σε παρακαλώ δώσε μου ένα κέρμα. Και ο Θεός αποκρίθηκε:
- Περίμενε ένα λεπτό.

Κυριακή, 25 Μαΐου 2008